Grupa Kapitałowa MIRBUD

Film jest owocem bardzo wielu dni pracy 2 operatorów, tysięcy przejechanych kilometrów, wielu godzin, które DRON spędził w powietrzu a także dziesiątek godzin spędzonych podczas montażu. Ogrom pracy zaowocował filmem, który pokazuje wielkość Grupy Kapitałowej Mirbud, skalę jej działalności oraz rozmach, z jakim Mirbud buduje swoją markę. Jesteśmy niezwykle dumni, że mogliśmy brać udział w tak dużej realizacji.

Następny projekt
Bal Noworoczny 2020